Cyklovýlety

Hlavňov má ideální polohu pro všechny druhy výletů: pěší turistiku, cyklovýlety i použití vlastního automobilu.
Kliknutím do fotogalerie si zobrazíte popisky jednotlivých fotografií.

V okolí Hlavňova je spousta značených cyklostezek. Okolní terén nabízí jak nenáročné, pohodové výlety, tak náročné projížďky lesním terénem.

První nenáročný výlet vede po silnici přes Bukovice nebo Suchý důl do Police nad Metují a dále přes Stárkov. Ve Stárkově se stavte na občerstvení v restauraci U medvěda. Pokračovat můžete kolem mlýnu Dřevíček (slouží jako muzeum) dál na Jiráskovy Skály, které jsou známy ve zdejším kraji jako Bishofstein. Zde vás čeká další občerstvení a můžete navštívit zdejší zříceninu hradu nebo se projít kolem skalního jezírka.

Z Bishofsteinu sjedete poměrně prudký kopec se spoustou serpentin do Dolní Metuje, kde se můžete rozhodnout mezi návštěvou Teplic (doleva) nebo se dáte doprava směrem na Dědov, projedete Českou Metují a dojedete do Ždáru nad Metují, ze kerého je již kousek do Bukovice a zpět do Hlavňova.

ČASOVÁ NÁROČNOST: 7 hodin klidným tempem, délka cca: 25 km
OBČERSTVENÍ: Restaurace U medvěda (Stárkov), Občerstvení na Bishofsteinu, Žďár nad Metují (nová hospoda), Bukovice (Fialka)

Další pěkný cyklovýlet je vyjet na Hvězdu, zde snést kolo skalami dolů k Americe (občerstvení) a dále pak pokračovat pod Broumovskými stěnami na Božanovský špičák. Odsud se dá jet zpátky přes Broumov nebo na druhou stranu přes Bělý a Slavný zpět do Hlavňova. Občerstvovacích bodů je po cestě celkem málo, takže zásoby vody s sebou!

ČASOVÁ NÁROČNOST: 8 - 9 hodin klidným tempem, délka cca: 35 km
OBČERSTVENÍ: Chata Hvězda, Restaurace Amerika (pod skalami), Hospoda na Slavném

 

Cílem třetího výletu je polská Pstražná, kde si můžete nachytat a nakonec i zkonzumovat pečeného pstruha. Přes Polici nad Metují sjedete do Nového Mýta, kde odbočíte na Vysokou Srbskou. Tam vás čeká poměrně dlouhé a vysoké stoupání, ale to poslední kritický bod tohoto výletu.

Ze Srbské sjedete do Žďárek, kde se musíte zeptat kudy k bývalému dolu Vilemína, kolem kterého vede lesní cesta a přechod pro pěší do polské Pstražné. Pozor, autem se tudy jet nedá! V dole Vilemína, který slouží dnes jako občerstvení pro turisty, budou mít asi dopoledne zavřeno, doporučujeme se zde zastavit cestou zpátky.

V Pstražné si můžete v několika nádržích chytit svého pstruha a nechat si ho opéct. Berou eura i české peníze. Kromě chytání pstruhů je zde i skanzen.

Cesta zpátky vede opět kolem bývalého dolu Vilemína a ze Ždárek sjedete do Hronova odkud na pohodu dojedete po silnici údolím Metuje do Police nad Metují a přes Klůček nebo Suchý důl zpátky do Hlavňova.

ČASOVÁ NÁROČNOST: 6 hodin klidným tempem, délka cca: 25 km
OBČERSTVENÍ: Důl Vilemína (Žďárky), Pstražná (Polsko), Hronov, Police nad Metují, Suchý důl

 

Další cyklovýlety si vymyslíte určitě sami, příležitostí a různých zajímavých míst je v okolí opravdu dostatek.